22.02.2018 21:41

KiVan jäsenkysely: Tarvitaan tapahtumia, tiedottamista ja vaikuttamista

Erittäin suuri kiitos kaikille KiVan jäsenkyselyyn vastanneille. Saimme tärkeää palautetta toiminnastamme ja siitä, mihin suuntaan ja miten voimme kehittyä.

KiVan hallitus käsitteli 13.2. järjestetyssä kokouksessa jäsenkyselyssä nousseita painopisteitä ja ehdotuksia, ja päätti, että pyrimme keskittymään seuraaviin asioihin, joita kyselyyn vastanneet toivoivat KiVan mahdollistavan alueella:

1) koko perheen tapahtumat
2) liikunnallisia harrastuksia lapsille
3) liikunnallisia harrastuksia aikuisille

Lapsiperheet
KiVan tärkeimmät toiminnot ovat lapsiperheisiin ja alueeseen liittyvä tiedottaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa lapsiperheitä koskeviin asioihin ja viedä niitä tarvittaessa eteenpäin aina Vantaan kaupungille saakka.

Harrastuksia lapsille ja aikuisille
KiVan toivottiin järjestävän erityisesti koko perheen tapahtumia ja liikunnallisia harrastuksia lapsille. Avoimissa vastauksissa kaivattiin muun muassa sellaisia liikunnallisia harrastuksia lapsille, joissa liikutaan ja leikitään ilman kilpailua. Tällainen voisi olla vaikka koulun liikuntasalissa säännöllisesti järjestettävä temppurata tai yksittäiset toimintapäivät, joiden aikana pääsee kokeilemaan eri lajeja tai liikkumisen muotoja. Tämän johdosta selvitämme mahdollisuutta mm. omaan liikuntasalivuoroon syksylle 2018.

Vaikka toiminnan toivottiin painottuvan koko perheen yhteisiin tapahtumiin ja lasten harrastuksiin, myös vanhempien hyvinvointia tukevaa liikuntaa, kuten rentoutusta ja joogaa, toivottiin.

Nuoret
Kysyimme myös, millaista nuorten toimintaa alueelle kaivattaisiin. Moni vastaaja toivoi Kivistön alueelle Kanniston nuorisotila Kannun lisäksi myös muuta tilaa, jossa nuoret voisivat kokoontua tai jossa voitaisiin järjestää esimerkiksi lautapeli-iltoja, tapaamisia nuoria kiinnostavien henkilöiden kanssa, musaraateja, nuorten iltakahvilatoimintaa tai vaikka nikkarointipaja.

Vastaajat ehdottivat myös nuorille suunnattuja ulkotapahtumia, kuten mopomiittejä.

Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa
KiVa haluaa toimia myös alueen nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, joten kyselyn tulokset nuorten toimintaan liittyvien ideoiden osalta päätettiin jakaa Marjaverkolle. KiVa pyrkii tekemään niiden edistämisessä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten koulujen vanhempainyhdistysten, kanssa.

Kysely toteutettiin internetissä 20.1.-4.2.2018 ja siihen vastasi yhteensä 78 henkilöä. Kiitos kaikille vastanneille!

—————

Takaisin