10.04.2018 21:07

Kivistön alueen yläkoulu - Aurinkokivi osa2

Kivistön alueen yläkoulun rakentaminen on alkanut
Aurinkokiven koululaisten huoltajille pidetyssä infotilaisuudessa 10.4 kuultiin rakentamisen erivaiheista, aikataulusta ja tavoista.

Aurinkokiven koulun toisen vaiheen rakennustyöt alkoivat työmaaalueen aitaamisella 28.3.18

Tilaisuudessa käytiin läpi kahden uuden rakennuksen sijainti ja sisätilat pohjapiirrustuksineen. Rakennukset tulevat kolmeen kerrokseen.
Rakennuttajat kertoivat, että rakennusvaiheessa rakennus huputetaan ja runko nousee loppuvuoteen 2018 mennessä.

Laajennusosat valmistuvat kesällä 2019. Laajennusosan myötä Aurinkokiven koulusta tulee yhtenäinen peruskoulu, jonka tiloja tullaan käyttämään joustavasti kaikkien vuosiluokkien kesken. Valmistuttuaan Aurinkokiven koulussa on yhteensä yli tuhat oppilasta, joista noin 540 oppilasta käy alakoulua (1.vaihe) ja noin 535 oppilasta yläkoulua (2. vaihe).

Paikalla 10.4 tilaisuudessa olivat Aurinkokiven talonedustajien lisäksi:
Tricon oy:n edustaja Tero Syvänen
Tilakeskuksesta projektipäällikkö Ari Kiiskinen
pääarkkitehti Veikko Ojanlatva, Playa oy

Lähteenä myös: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/toimitilat_ja_kiinteistot/ajankohtaista/aurinkokiven_monitoimitalo

—————

Takaisin