26.11.2017 14:40

Kivistöön uusia päiväkoteja ja kouluja

Kivistön alue kehittyy kovaa vauhtia lähivuosina. KiVa ry haastatteli Vantaan kaupungin aluearkkitehti Anna-Riitta Kujalaa ja kokosi ylös sen, mitä tiedetään Kivistön alueen tulevista päiväkoti- ja kouluhankkeista juuri nyt. Tiedot ovat suunnitelmia, kaikista hankkeista ei ole vielä investointi- tai/ja rakentamispäätöksiä.

Aurinkokiven koulun II vaiheen eli yläkoulun rakentaminen alkaa keväällä 2018. Tulevat seiskaluokkalaiset pääsevät uuteen kouluun syksyllä 2019.

Kivistöön on tällä hetkellä rakenteilla kaksi uutta päiväkotia. Kivistön vanhan koulun ympäristöön valmistuu uusi yksityinen Spinellikujan päiväkoti vuonna 2018. Myös Ruusukvartsinkadun yksityisen kivijalkapäiväkodin arvioidaan valmistuvan vuonna 2018.

Näiden päiväkotien lisäksi Kivistöön ollaan kaavoittamassa neljää uutta päiväkotia. Ensimmäinen niistä on ajoitettu vuodelle 2021, toinen vuodelle 2022, kolmas vuodelle 2024 ja neljäs vuodelle 2025. Ensimmäinen päiväkodeista tulisi Puu-Kivistöön eli Ruusukvartsinkadun, Lumikvartsinkadun, Timanttikujan ja Kehäradan rajaamalle alueelle. Sen asemakaavoitus on käynnissä ja tavoitteena on, että asemakaava valmistuu ja vahvistetaan vuonna 2018. Muille päiväkodeille ei ole vielä suunniteltu tarkkoja sijainteja.

Kanniston koulun kakkosvaihe eli yläkoulun rakentaminen ajoittuu vuodelle 2025.

Keimolanmäkeen aloitetaan tilapäisen päiväkodin ja alakoulun rakentaminen jo vuonna 2018 ja rakennuksen on tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2019. Kevytrakenteisissa vuokratiloissa toimivat päiväkoti ja alakoulun luokat 1 ja 2. Pysyvä rakennus päiväkodille ja alakoululle (luokat 1-6) valmistuu vuonna 2026.

Kivistön lukion rakentaminen on ajoitettu suunnitelmissa vuodelle 2026. Sijaintia tutkitaan parhaillaan, mutta todennäköinen rakentamispaikka on joko Kivistön tai Lapinkylän aseman lähelle.

Varia keskittää toimintaansa kahteen toimipisteeseen, joista toinen tulisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan sijaitsemaan Vehkalassa. Tässä uudessa Vehkalan ammattioppilaitoksessa tulisi sijaitsemaan logistiikan alan, turva-alan, sähkö-  ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusta. Hanke ajoittuu vuosille 2021-2024. Päätöksiä rakentamisesta ei ole vielä tehty.

—————

Takaisin