01.02.2020 14:07

MarjaVerkko ja Naapurikummitoiminta - mistä on kyse?

Marja verkko on toiminut alueella vuosien ajan, tavoitteenaan tukea alueen yhteisöllisyyttä. MarjaVerkon ydintoimintaan kuuluvat kuukausittaiset kokoukset, teemakohtaisten työryhmien tapaamiset, naapurikummitoiminta sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Lue lisää ajankohtaista MarjaVerkon toiminnasta https://www.marjaverkko.fi/ajankohtaista

Mitä on naapurikummitoiminta

Naapurikummitoiminta on MarjaVerkon oma alueellinen vertaistukimalli, jossa Kivistön suuralueella jo pitempään asunut asukas toimii kummina uudelle asukkaalle. Monella kynnys erilaiseen ryhmämuotoiseen toimintaan lähtemiseen voi olla korkea, mutta naapurikummitoiminnassa kohtaamiset ovat kahdenkeskisiä ja vapaamuotoisia. Toiminnan tarkoitus on tarjota uusille asukkaille matalan kynnyksen kontakti paikallisyhteisöön. Naapurikummi osaa kertoa esimerkiksi Kivistön palveluista ja harrastusmahdollisuuksista, mutta tavata voi myös ihan muuten vaan vaikka kahvittelun tai leffaillan merkeissä. Lue lisää ja ilmoita itsesi vapaaehtoiseksi: https://www.marjaverkko.fi/naapurikummi

Mitä kummina toimiminen tarkoittaa ja vaatii minulta käytännössä?
Naapurikummi on kummisuhteessa aktiivisempi osapuoli. MarjaVerkko käy kaikkien naapurikummien kanssa perehdytyskeskustelun ja naapurikummi vastaa kummiparin ensimmäisen tapaamiskerran sopimisesta. Kukin kummipari tekee toiminnastaan omannäköistään ja tapaamisten sisällöstä päätetään yhdessä. Ei tarvitse ottaa paineita siitä, että naapurikummin pitäisi olla alueasiantuntija. Mikäli tapaamisissa herää kysymyksiä, joihin kummi ei osaa vastata, MarjaVerkkoon voi aina olla yhteydessä. Tärkeintä on positiivinen asenne ja halu olla uuden asukkaan tukena.

Mitä kummiparin kanssa voi tehdä?
Kummipari päättää tapaamisten sisällöstä keskenään kiinnostuksenkohteidensa pohjalta. Esimerkkejä yhteisestä tekemisestä ovat mm. kahvittelu, lenkkeily tai retkeily lähimaastossa, jumpassa tai paikallisen urheiluseuran treeneissä käynti tai paikallistapahtumaan osallistuminen.

Kuinka usein ja kuinka monta kertaa kummiparia tavataan?
Kynnys naapurikummitoiminnalle halutaan pitää mahdollisimman matalana. Varsinainen kummisuhde kestää lähtökohtaisesti kolmen tapaamiskerran verran. Tapaamisia suositellaan järjestettäväksi noin kuukauden välein. Tämän jälkeen on kummiparin vapaasti päätettävissä, jatketaanko tapaamisia ja millä aikataululla.

Mahtavaa yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa tämäkin. Kiitos MarjaVerkolle tämän mahdollistamisesta. 

—————

Takaisin