08.08.2017 16:40

Vuosikokouskutsu - tervetuloa päättämään KiVan kohtalosta

Hei,
 
Tervetuloa KiVa ry sääntömääräiseen vuosikokoukseenn 12.9 klo 17.30-19 Asukastila Rubiiniin (Rubiinikehä 2). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään toiminnan jatkamisesta. Jotta toimintaa voidaan jatkaa, tarvitsemme vähintään 3 uutta jäsentä hallitukseen, muutoin aktiivinen toiminta valitettavasti päättyy.
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi pöytäkirjan tarkastaja ja yksi ääntenlaskija.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminanntarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 - Jos hallitusta ei saada muodostettua, päätetään KiVan toiminnan jäädyttämisestä syyskuun 2018 vuosikokoukseen saakka.
 
Kokouksessa on kahvitarjoilu, lapset voivat tulla mukaan.
 
 
Ystävällisin terveisin

KiVa ry Hallitus 2016-2017

—————

Takaisin